Volume 5, Issue 1, 2015
V. R. Khalack, F. LeBlanc
Project VeSElkA: Vertical Stratification of Element Abundances in CP stars
G. Milinevsky, Ya. Yatskiv, O. Degtyaryov, I. Syniavskyi, Yu. Ivanov, A. Bovchaliuk, M. Mishchenko, V. Danylevsky, M. Sosonkin, V. Bovchaliuk
Remote sensing of aerosol in the terrestrial atmosphere from space: new missions
V. Breus, K. Petrík, S. Zoła, A. Baransky, T. Hegedus
Results of 5-year photometric monitoring of the intermediate polar V2306 Cygni: correction of the orbital period and evidence of 2-day periodicity
S. M. Pokhvala
High-frequency variations of hydrogen spectral lines in the B3V star η UMa
P. Karczmarek
Contamination of RR Lyrae stars from Binary Evolution Pulsators
S. V. Zaitsev, N. N. Kiselev, V. K. Rosenbush, S. V. Kolesnikov, D. N. Shakhovskoy
Polarimetry of Saturnian satellite Enceladus
O. V. Zakhozhay, C. del Burgo, V. A. Zakhozhay
Geometry of highly inclined protoplanetary disks
K. B. Vovk
Nitrogen abundance in the Blue Compact Dwarf galaxies from SDSS
L. V. Zadorozhna
Fast radio bursts as electromagnetic radiation from cusps on superconducting cosmic strings
M. Tsizh, B. Novosyadlyj
Dynamics of dark energy in collapsing halo of dark matter